AANMELDEN ALS SPONSOR

SPONSOREN

NATIONAAL RECYCLING CONGRES

Voor u als geassocieerd lid van een of meer van de organiserende brancheorganisaties, dan wel als andere industriepartner, zal het het Nationaal Recycling Congres een uitstekende gelegenheid zijn om uw organisatie te presenteren, bestaande relaties te ontmoeten en nieuwe zakelijke contacten aan te knopen.

Langs deze weg nodigen wij u daarom uit om uw naam aan het evenement te verbinden door uw organisatie aan te melden als officieel partner. Er zijn verschillende pakketten die in deze folder staan beschreven. 
 

Graag verwelkomen wij uw organisatie als partner!
 

© 2020 Lejeune Association Management